Zarządzanie terenem

Spoglądając na określony fragment terenu, można jedynie w przybliżeniu ocenić jego powierzchnię w arach lub hektarach. Oszacowanie wielkości terenu, idące w kilometrach kwadratowych, to zadanie praktycznie niemożliwe przede wszystkim ze względów percepcyjnych oraz zbyt dużej skali obserwowanej powierzchni. Wszelkie tego typu zadania to praca dla geodetów. Są oni w stanie, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi pomiarowych, dokładnie zmierzyć każdy teren. Takie właśnie realizacje wykonuje Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA. Firma przyjmuje zlecenia od:- klientów prywatnych,- jednostek samorządowych,- firm i przedsiębiorstw.Udokumentowaniem każdego pomiaru jest przygotowanie odpowiedniej mapy danego terenu lub naniesienie zmian na już istniejącą.