Oznakowanie kontenerów

Oznakowanie kontenerów posiada duże znaczenie dla właściwej organizacji procesów przeładunku oraz składowania każdego rodzaju towarów. Etykiety produkowane przez firmę HKK-Print mają bardzo dobrą jakość, która przekłada się na czytelność danych identyfikacyjnych umieszczonych na ładunku. Przedsiębiorcy chętnie stawiają na samoprzylepne etykiety foliowe oraz papierowe, mające wszechstronne zastosowanie. Można zwiększyć ich trwałość za pomocą różnych technik. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.hkk-print.pl/twoja-branza/logistyka.