makiety Poznań - https://futurum3d.pl/

Firma FUTURUM 3D w swojej szerokiej ofercie oprócz różnorodnych modeli architektonicznych posiada propozycje wykonania profesjonalnej makiety Poznania, a dokładniej danego rejonu w zakresie urbanistycznym. Ten rodzaj modelu pozwala na ukazanie kompozycji wielu różnorodnych budynków, osiedli mieszkaniowych wraz z elementami zabudowy, zakładów pracy, fabryk, mostów i wielu innych elementów stanowiących trwały „pejzaż” modelowanego obszaru. Zaletą makiet tego typu jest możliwość wykorzystania ich do wszechstronnej prezentacji inwestycji w fazie projektowania.