Inżynieria Procesowa - wibracyjne przesiewacze

Wiele branż przyjęło jako postać końcową swoich produktów formy rozdrobnione. Jednakże w trakcie produkcji nie zawsze udaje się utrzymać identyczne wymiaru każdej granulki, ziarna, kulki itp. Stąd też istnieje potrzeba stosowania przesiewacza wibracyjnego, który dokonuje oddzielenia drobin prawidłowych od ponadwymiarowych. Takie specjalistyczne urządzenia wytwarza firma iPRO z Gniezna. Aby zamówić wibracyjny przesiewacz lub inne urządzenie do selekcji materiałów rozdrobnionych można wejść na stronę http://inzynieria.pro/ bądź skontaktować się telefonicznie z biurem firmy.