Diagnostyka i objawy raka

Jednym z istotnych aspektów funkcjonowania strony jest jej baza danych zawierająca bazową wiedzę na temat różnych odmian raka. Posiadają one swoje sekcje, jak na przykład rak tarczycy: http://www.zwrotnikraka.pl/rak-tarczycy-objawy-diagnostyka-leczenie-nowotworu/. Zawsze dostępne są informacje co do metod leczenia danego nowotworu oraz grup podwyższonego ryzyka i przyczyn, a co za tym idzie – możliwej profilaktyki danej choroby. Zwrotnik Raka informuje też o trwających kampaniach promujących zapobieganie nowotworom czy wspierających chorych.